پایان ثبت نام با ۴۳۳ نفر/ سهم ۱۴درصدی زنان
پایان ثبت نام با ۴۳۳ نفر/ سهم ۱۴درصدی زنان

پایگاه خبری فرمانداری:فرماندار نجف آباد گفت: تا پایان آخرین مهلت ثبت نام، ۴۳۳ نفر جهت شرکت در انتخابات شوارها نام نویسی کردند که از این تعداد ۲۹۹ نفر برای شوراهای شهر و ۱۳۴ نفر نیز جهت شوراهای روستا کاندید شده اند. برای شورای شهر نجف آباد ۱۴۷ داوطلب ثبت نام کرده اند. ۸۶ درصد داوطلبان […]

پایگاه خبری فرمانداری:فرماندار نجف آباد گفت: تا پایان آخرین مهلت ثبت نام، ۴۳۳ نفر جهت شرکت در انتخابات شوارها نام نویسی کردند که از این تعداد ۲۹۹ نفر برای شوراهای شهر و ۱۳۴ نفر نیز جهت شوراهای روستا کاندید شده اند.

برای شورای شهر نجف آباد ۱۴۷ داوطلب ثبت نام کرده اند.

۸۶ درصد داوطلبان مرد و بقیه زن هستند.

شورای فعلی نجف آباد ۱۳عضو دارد ولی طبق اظهار نظر ابوترابی نماینده مردم در مجلس این تعداد ممکن است کاهش پیدا کند.