پایان جشنواره مخترعان در دانشگاه آزاد نجف آباد
پایان جشنواره مخترعان در دانشگاه آزاد نجف آباد
هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با تجلیل از اختراعات و ابتکارات برتر به پایان رسید. ۳۰ طرح از مجموعه آثار نمایش داده در این مجموعه، مورد حمایت صنعتگران قرار گرفته است.

پایان جشنواره مخترعان در دانشگاه آزاد نجف آباد

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با تجلیل از اختراعات و ابتکارات برتر به پایان رسید. ۳۰ طرح از مجموعه آثار نمایش داده در این مجموعه، مورد حمایت صنعتگران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان؛ دبیر اجرایی هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران گفت: در این جشنواره سه روزه، ۱۳۰طرح از ۳۲ استان ارائه و از نظر میزان تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی ارزیابی شد.

احسان روحانی افزود: در پایان، در حوزه اختراعات از ۲۰ اختراع و در حوزه مبتکران و نوآوری از ۱۸مبتکر و نوآور در بخش های مکانیک و هوافضا، مواد و متالوژی، برق، شیمی، صنایع غذایی، عمران، علوم دارویی و پزشکی تجلیل شد.

افتتاحیه جشنواره مخترعان

جشنواره مخترعان

جشنواره مخترعان