بامشارکت خیران وکمکهای مردمی طرح توسعه عمرانی امامزاده بابا نورالدین اشن ashanنجف آباد پایان یافت. بگزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام رضاصادقی مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان اصفهان گفت:طرح توسعه وبهسازی این بقعه شامل توسعه حرم مطهر، سنگ فرش فضای بیرونی، گچ بری و احداث سالن آستان امامزاده است که باهزینه ای افزون بر ۵۰۰میلیون ریال ازکمکهای […]

بامشارکت خیران وکمکهای مردمی طرح توسعه عمرانی امامزاده بابا نورالدین اشن ashanنجف آباد پایان یافت.
بگزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام رضاصادقی مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان اصفهان گفت:طرح توسعه وبهسازی این بقعه شامل توسعه حرم مطهر، سنگ فرش فضای بیرونی، گچ بری و احداث سالن آستان امامزاده است که باهزینه ای افزون بر ۵۰۰میلیون ریال ازکمکهای مردمی ومشارکت خیران تکمیل شده است.
قدمت تاریخی این بقعه متبرکه بیش از ۶۰۰ سال است که درمیان ساکنان منطقه قابل احترام است.