پایان مسابقات کاراته قهرمانی کشور در نجف آباد
پایان مسابقات کاراته قهرمانی کشور در نجف آباد
صدا و سیما: در بیست و نهمین دوره مسابقات کاراته مردان سبک شوتوکان کشور که به نام شهدای مدافع سلامت و به میزبانی سالن موهبت نجف آباد برگزار شد، تیم های اصفهان، کرمان و هرمزگان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

پایان مسابقات کاراته قهرمانی کشور در نجف آباد

صدا و سیما: در بیست و نهمین دوره مسابقات کاراته مردان سبک شوتوکان کشور که به نام شهدای مدافع سلامت و به میزبانی سالن موهبت نجف آباد برگزار شد، تیم های اصفهان، کرمان و هرمزگان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در این دوره، چهارصد ورزشکار از چهارده استان در سه رشته کاتا انفرادی، کاتای تیمی و کومیته انفرادی در رده های نونهالان، نوجوانان، امید و بزرگسالان با هم رقابت کردند.

مسابقات کاراته

مسابقات کاراته

پایان مسابقات کاراته قهرمانی کشور در نجف آباد