پدرم برای تمام شهر جنگید…+گزارش تصویری
پدرم برای تمام شهر جنگید…+گزارش تصویری

گزارش تصویری رضا قلیچ خانی از عکاسان خبری جوان نجف آباد در سایت خبری ایمنا با عنوان “پدرم برای تمام شهر جنگید…..”

گزارش تصویری رضا قلیچ خانی از عکاسان خبری جوان نجف آباد در سایت خبری ایمنا با عنوان “پدرم برای تمام شهر جنگید…..”