باشگاه خبرنگاران جوان: حشمت الله قنبری پژوهشگر تاریخ در این کلیپ متفاوت به تشریح چگونگی پدیده شدن پاسدار شهید محسن حججی می پردازد. https://hw15.asset.aparat.com/aparat-video/539f2390fdd3107a2e33f8bc24341bf18264001-240p__64424.mp4  

باشگاه خبرنگاران جوان: حشمت الله قنبری پژوهشگر تاریخ در این کلیپ متفاوت به تشریح چگونگی پدیده شدن پاسدار شهید محسن حججی می پردازد.