ایسکا نیوز: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: واحد نجف آباد با اضافه شدن 6 رشته جدید، در حال حاضر پذیرای داوطلبان  ورود به دانشگاه در۳۶ رشته مقطع کارشناسی بدون آزمون است.

پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد در ۳۶ رشته کارشناسی

ایسکا نیوز: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: واحد نجف آباد با اضافه شدن ۶ رشته جدید، در حال حاضر پذیرای داوطلبان  ورود به دانشگاه در۳۶ رشته مقطع کارشناسی بدون آزمون است.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد نجف آباد گفت: علوم قضایی، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت اموربانکی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مهندسی ورزش و مطالعات خانواده رشته های جدید این دانشگاه هستند.

حسین سلیمانی اضافه کرد: همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری، دفتر مشاوره و هدایت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه با هدف آشنایی بیشتر داوطلبان با رشته‌های تحصیلی و دانشگاه‌های کشور و با حضورکارشناسان و مشاوران مجرب در واحد نجف آباد با برگزاری جلسات مشاوره عمومی فعالیت خود را آغاز کرد.

دانشگاه آزاد نجف آباد پذیرش پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد در 36 رشته کارشناسی

دانشگاه آزاد نجف آباد

نجف آباد نیوز