دانشجو:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به اخذ پذیرش طرح تحقیقاتی خود با عنوان «پیش‌بینی تنش پسماند در اتصالات مکانیکی با اندازه‌گیری دانسیته نابجایی‌ها» در برنامه مشترک ایران و اتریش شد.

پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش

دانشجو: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به اخذ پذیرش طرح تحقیقاتی خود با عنوان «پیش‌بینی تنش پسماند در اتصالات مکانیکی با اندازه‌گیری دانسیته نابجایی‌ها» در برنامه مشترک ایران و اتریش شد.

سعید صابری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، با اشاره به زمینه تحقیقاتی خود با عنوان اتصالات مکانیکی مانند کلیپچ و پرچ و اهمیت این نوع اتصالات در صنایعی همچون خودروسازی و لوازم خانگی به جای اتصالات جوش و نیاز به محاسبه استحکام این نوع اتصالات گفت: این طرح تحقیقاتی با همکاری دانشگاه صنعتی گراتس اتریش صورت پذیرفته است و از مزایای این طرح بررسی نگرش میکرو برای محاسبه و پیش بینی تنش‌های پسماند در اتصالات مکانیکی است.

وی ادامه داد: تنش‌های پسماند اثرات قابل توجهی در رفتار اتصالات مکانیکی در برابر بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی دارند. از این رو این تحلیل‌ها می‌تواند در پیش بینی استحکام اتصلات مکانیکی مفید واقع شود.

صابری افزود: هزینه اختصاص یافته جهت انجام این طرح مبلغ۲۰ هزار  یورو است که با نهایی‌شدن قرارداد، این طرح در دو بخش که یک بخش آن در ایران و بخش دیگر در اتریش است، ظرف مدت یک سال انجام خواهد شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش                     300x168

دانشگاه آزاد نجف آباد

پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش