دانشجو:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به اخذ پذیرش طرح تحقیقاتی خود با عنوان «پیش‌بینی تنش پسماند در اتصالات مکانیکی با اندازه‌گیری دانسیته نابجایی‌ها» در برنامه مشترک ایران و اتریش شد.

پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش

دانشجو: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به اخذ پذیرش طرح تحقیقاتی خود با عنوان «پیش‌بینی تنش پسماند در اتصالات مکانیکی با اندازه‌گیری دانسیته نابجایی‌ها» در برنامه مشترک ایران و اتریش شد.

سعید صابری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، با اشاره به زمینه تحقیقاتی خود با عنوان اتصالات مکانیکی مانند کلیپچ و پرچ و اهمیت این نوع اتصالات در صنایعی همچون خودروسازی و لوازم خانگی به جای اتصالات جوش و نیاز به محاسبه استحکام این نوع اتصالات گفت: این طرح تحقیقاتی با همکاری دانشگاه صنعتی گراتس اتریش صورت پذیرفته است و از مزایای این طرح بررسی نگرش میکرو برای محاسبه و پیش بینی تنش‌های پسماند در اتصالات مکانیکی است.

وی ادامه داد: تنش‌های پسماند اثرات قابل توجهی در رفتار اتصالات مکانیکی در برابر بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی دارند. از این رو این تحلیل‌ها می‌تواند در پیش بینی استحکام اتصلات مکانیکی مفید واقع شود.

صابری افزود: هزینه اختصاص یافته جهت انجام این طرح مبلغ۲۰ هزار  یورو است که با نهایی‌شدن قرارداد، این طرح در دو بخش که یک بخش آن در ایران و بخش دیگر در اتریش است، ظرف مدت یک سال انجام خواهد شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

پذیرش طرح استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در اتریش