FATF: نرم افزاری است که توسط آمریکا تهیه و در سیستم نظام بانکی بارگذاری می‌شود. پذیرش این قرارداد که تاثیری هم در خروج ایران از تحریم ها نخواهد داشت، خیانت به مردم خواهد بود.

پذیرش FATF خیانت به مردم است

FATF: نرم افزاری است که توسط آمریکا تهیه و در سیستم نظام بانکی بارگذاری می‌شود. پذیرش این قرارداد که تاثیری هم در خروج ایران از تحریم ها نخواهد داشت، خیانت به مردم خواهد بود.

رسا نیوز: ابوالفضل ابوترابی گفت: با پذیرش این قرار داد اتحادیه بین المللی FATF به صورت مستقیم و آنلاین تمام اطلاعات و تراکنش‌های مالی ثبت شده در این نرم افزار را در اختیار G7 قرار می‌دهد تا از این طریق مبدا و مقصد پول‌های جابجا شده در ایران تحت کنترل قرار گیرد و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه پذیرش پیمان FATF راه را برای جاسوسی مالی باز خواهد کرد، اظهار داشت: از دیگر مضرات عضویت در اتحادیه بین المللی FATF تحریم ۲۳۰ تن از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و نهادهایی مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران است حتی در آینده نزدیک مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس لایحه کاتسا تحریم خواهد شد.

ابوترابی ادامه داد: ما با پذیرش این قرار داد به تحریم‌های ظالمانه‌ای که در خارج علیه ایران صورت می‌پذیرد صحه می‌گذاریم تا این تحریم‌ها در داخل عملیاتی شود و خفتی بالاتر از این برای ما وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرک کشیدن به حساب‌های بانکی ایران با پذیرش FATF  مجاز خواهد شد، اظهار داشت: دشمنان با همین سرک کشی می‌توانند در بزنگاه‌ها و فتنه‌ها برای آن که کشور را دچار تشویش و اغتشاش کنند حساب‌ و کتاب‌های مدنی و عوامل اغتشاش‌گر را به هم بریزند تا از این طریق نافرمانی و اعتراض را افزایش دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: لازم است تصویب و رای گیری این قرارداد به صورت علنی در مجلس انجام شود تا مردم شاهد آرای نمایندگان باشند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

پذیرش FATF خیانت به مردم است