پرداخت ماهیانه۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان یارانه نان
پرداخت ماهیانه۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان یارانه نان

ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۸ واحد خبازی در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند که با توجه به سهمیه آرد دولتی آن‌ها به میزان ۱میلیون و ۹۲۲هزار کیلوگرم در ماه و اختلاف قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان و تحویلی به کارخانجات آرد، دولت در مجمو ماهیانه نزدیک به یک […]

ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۸ واحد خبازی در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند که با توجه به سهمیه آرد دولتی آن‌ها به میزان ۱میلیون و ۹۲۲هزار کیلوگرم در ماه و اختلاف قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان و تحویلی به کارخانجات آرد، دولت در مجمو ماهیانه نزدیک به یک میلیارد و ۱۶۳میلیون تومان برای یارانه نان در این شهرستان پرداخت می کند.

سهراب مظفر نجفی در حاشیه جلسه کارگروه آرد و نان با اشاره به خرید ۱۲۷۰ تومانی گندم از کشاورز و تحویل آن به کارخانجات آرد بر اساس کیلویی ۶۵۵ تومان افزود: « در راستای افزایش کیفیت پخت نان، طی ماه های اخیر اقداماتی مانند انجام ۲۸۵۶ مورد بازدید بهداشتی،۱۰۸۹ مورد نمونه برداری از نان، ۲۱ مورد پلمپ واحد ها به علت مشکلات بهداشتی، تشکیل ۱۵۶ پرونده در تعزیرات حکومتی در کنار مختومه شدن ۱۵۱ مورد به همراه مجموعه پیگیری های صورت گرفته جهت کاهش مصرف نمک و جوش شیرین انجام گرفته است.»

اشاره به سیر در نظر گرفته شده برای صدور مجوز فعالیت آزاد‌پزها دیگر موردی بود که فرماندار نجف آباد با اشاره به آن خاطر نشان کرد: « برخی واحد های غیر مجاز، نان با وزنه ۲۸۰ گرم که بایستی با قیمت حداکثر ۴۰۰ تومان فروخته شود را با قیمت هشتصد تا نهصد تومان برای شهروندان ارائه می کنند که چنین تخلفی با برخورد قاطع دستگاه های متولی مواجه خواهد شد.»