پرداخت ۲۲۷میلیون کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی نجف‌آباد
پرداخت ۲۲۷میلیون کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی نجف‌آباد
رییس اداره بهزیستی شهرستان گفت: طی یک‌سال گذشته در مجموع بیش از 227میلیون تومان کمک‌های معیشتی به حدود 800نفر از جامعه تحت پوشش این سازمان در سطح شهرستان پرداخت شده است.

پرداخت ۲۲۷میلیون کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی نجف‌آباد

رییس اداره بهزیستی شهرستان گفت: طی یک‌سال گذشته در مجموع بیش از ۲۲۷میلیون تومان کمک‌های معیشتی به حدود ۸۰۰نفر از جامعه تحت پوشش این سازمان در سطح شهرستان پرداخت شده است.

علیرضا قناعتکار با اشاره به اختصاص پنجاه و پنج میلیون تومان کمک‌های ماهیانه در این مدت به ۳۷۰پرونده تشکیل شده، ادامه داد: تهیه و توزیع بیش از ۱۵۰۰سبد کالا، پرداخت ۱۰میلیون تومان کمک‌های درمانی و تخصیص ۴۲میلیون تومان به هزینه‌های تحصیلی دانشجویان خانواده‌های تحت پوشش از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت هستند.

قناعتکار اضافه کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به ویژه در روستاها و مناطق کم‌جمعیت یکی دیگر از رویکردهای سازمان است که در همین راستا، افراد واجد شرایط در شهرستان شناسایی شده و پس از ارائه آموزش‌های مورد نیاز، با همکاری گروه مالی تاک، به متقاضیان تسهیلات با نرخ سود ۴درصد و بدون ضمانت‌های مرسوم در شبکه بانکی، تعلق می‌گیرد که این مبلغ در کنار آورده خود افراد، زمینه ایجاد یا توسعه مشاغل مختلف می‌شود.

ایجاد یا ادامه حمایت از سیصد اشتغال پایدار در یک‌سال گذشته دیگر موردی بود که رییس بهزیستی نجف‌آباد با تشریح آن اضافه داشت: این اقدام در سه بخش اصلی پرداخت تسهیلات به کارفرما، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و تخصیص هزینه جبران کارآیی انجام می‌شود که در بخش کارفرمایی، کسانی که متعهد شوند مددجوی سازمان را به مدت حداقل ۵سال با پرداخت حداقل حقوق اداره کار و بیمه، به کارگیری کنند، به ازای هر نفر از یکصد میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴درصد برخوردار می‌شوند.

وی در پایان با اشاره به بازگرداندن ۱۰ تا ۴۰درصد حقوق ماهیانه مددجویان به کارفرما در طرح جبران کارآیی، خاطر نشان کرد: تمامی مددجویان تحت پوشش، معلولان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان آن‌ها، والدین چند قلوها و معتادانی که حداقل یک‌سال از پاکی آن‌ها گذشته باشد، از تسهیلات اشتغال می‌توانند استفاده کنند.

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

پرداخت ۲۲۷میلیون کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی نجف‌آباد