پرداخت ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان نجف آباد
پرداخت ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان نجف آباد

رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در ماه‌های اخیر با همکاری بانک سپه و از محل اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی به ۱۸ نفر از بهره‌برداران این بخش در شهرستان سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است. مجتبی مطهری رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد در جمع خبرنگاران با اعلام این […]

رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در ماه‌های اخیر با همکاری بانک سپه و از محل اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی به ۱۸ نفر از بهره‌برداران این بخش در شهرستان سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مجتبی مطهری رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اضافه کرد: طی هفته‌های اخیر در راستای خرید خدمت خدمات از بخش غیردولتی موضوع ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قراردادی بین سازمان جهاد کشاورزی استان و موسسه حفاظتی و مراقبتی ایمن نظم پارتاک منعقد شده تا از تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان جلوگیری شود.
وی در همین خصوص مدیر جهاد کشاورزی شهرستان را ناظر مقیم و مدیریت امور اراضی استان را متصدی اجرای نظارت عالیه بر حسن اجرای این قرارداد دانست و اضافه کرد: خدمات این شرکت در ۱۴ هزار از اراضی شهرستان بر طبق نظر مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد و در مواردی مانند گشت، مراقبت، حضور مستمر و نظارت کافی بر اراضی زراعی و باغها و شناسایی تغییر کاربری های اراضی زراعی و باغ‌ها در کنار تهیه و ارائه گزارشات کتبی به موقع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها به ناظر مقیم در پایان هر روز به همراه پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت می گیرد.
مطهری در ادامه سخنان خود افزایش راندمان انتقال آب کشاورزی را دیگر برنامه در دستور کار این مدیریت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات استانی اختصاص پیدا کرده، ۳۶ میلیون تومان برای خرید لوله ۱۶۰ میلیمتری به طور هزار و ۸۰۰ متر جهت اجرای چنین طرح های در چهار نقطه شهر کهریزسنگ با کمک ۵۰ نفر از بهره برداران اختصاص پیدا کرد که با اتمام آن راندمان انتقال آب در سطح ۵۰ هکتار از باغات منطقه بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: به منظور ذخیره و استفاده بهینه از آب قنات و چاه‌های منطقه روستای حاجی آباد و آب سد خمیران در فصل زمستان، با صرف هزینه ۸۰ میلیون تومانی از محل اعتبارات خشکسالی سال جاری، استخر ذخیره ۱۰ هزار متر مکعبی این روستا اخیرا به اتمام رسیده که به دنبال آن نزدیک به ۵۰ هکتار از اراضی منطقه از خدمات پیش بینی شده بهره‌مند می‌شوند.

منبع:خبرگزاری ایمنا