در یک سال اخیر بیش از ششصد میلیون تومان تسهیلات خود اشتغالی قرض الحسنه با باز پرداخت پنج ساله به سی خانواده تحت پوشش بهزیستی نجف آباد پرداخت شده است.

پرداخت ۶۰۰ میلیون تسهیلات خود اشتغالی در نجف آباد

در یک سال اخیر بیش از ششصد میلیون تومان تسهیلات خود اشتغالی قرض الحسنه با باز پرداخت پنج ساله به سی خانواده تحت پوشش بهزیستی نجف آباد پرداخت شده است.

ایرنا: رییس بهزیستی نجف آباد گفت: ۴۷۰۰ معلول تحت پوشش داریم و هفت مرکز روزانه و پنج مرکز شبانه روزی با ظرفیت ۹۸۰ نفر برای خدمت رسانی به معلولان در سطح شهرستان دایر شده است.
علیرضا قناعتکار جمع کمک های نقدی وغیر نقدی درحوزه های مشارکت مردمی، هیات امنائی وخدمات دولتی در یک سال اخیر را ۴۴ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: در این مدت سه فقره تسهیلات بلاعوض مسکن به مبلغ ۳۷میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: درسازمان بهزیستی برای ایجاد اشتغال پایدار ، پرداخت حق بیمه خویش فرمایی وکارفرمایی تعریف شده و این سازمان حق بیمه سهم کارفرما را در صورت اشتغال معلولان پرداخت می کند.
رئیس اداره بهزیستی نجف آباد همچنین گفت: چهارهزار و ۷۷۴ تن در حوزه توانبخشی و۴۰۴ تن در حوزه اجتماعی تحت پوشش این اداره هستند.

اشتغال پرداخت ۶۰۰ میلیون تسهیلات خود اشتغالی در نجف آباد پرداخت ۶۰۰ میلیون تسهیلات خود اشتغالی در نجف آباد              300x212

اشتغال

پرداخت ۶۰۰ میلیون تسهیلات خود اشتغالی در نجف آباد