این صندوق در سال نود و شش نزدیک به ۱۰هزار وام به ارزش هشتاد و یک میلیارد تومان در زمینه هایی مانند کارگشایی، ازدواج و درمان پرداخت کرده است.

پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد

این صندوق در سال نود و شش نزدیک به ۱۰هزار وام به ارزش هشتاد و یک میلیارد تومان در زمینه هایی مانند کارگشایی، ازدواج و درمان پرداخت کرده است.

در خبر سایت «روز پلاس» اعلام شده که این میزان تسهیلات با شرایط آسان و با کارمزد پایین به جامعه فرهنگیان و خانواده آن ها پرداخت شده و نمودارهایی نیز به عنوان عملکرد یک ساله این صندوق آورده شده است.

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال96

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال۹۶

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال96

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال۹۶

پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد