پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف‌آباد: طی سال‌جاری، 55نفر از زارعان شهرستان، برای کشت پاییزه و بهاره بیش از 9میلیارد تومان تسهیلات یک‌ساله از بانک کشاورزی دریافت کرده‌اند.

پرداخت ۹میلیارد تسهیلات به زارعان نجف‌آباد

پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف‌آباد: طی سال‌جاری، ۵۵نفر از زارعان شهرستان، برای کشت پاییزه و بهاره بیش از ۹میلیارد تومان تسهیلات یک‌ساله از بانک کشاورزی دریافت کرده‌اند.

صدور ۱۶ موافقت اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان دیگر خبری است که پایگاه جهاد با اعلام آن اضافه کرده: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۵۰موافقت اولیه گلخانه نیز صادر شده و ۷۵طرح گلخانه‌ای و کاشت گیاهان دارویی، برای دریافت ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات، به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند.

کشاورزی پرداخت ۹میلیارد تسهیلات به زارعان نجف‌آباد پرداخت ۹میلیارد تسهیلات به زارعان نجف‌آباد               3 300x224

کشاورزی

پرداخت ۹میلیارد تسهیلات به زارعان نجف‌آباد