همزمان با برپایی راهپیمایی روز قدس پرشکوه ترین نماز جمعه سال نجف آباد اقامه شد  

 

همزمان با برپایی راهپیمایی روز قدس پرشکوه ترین نماز جمعه سال نجف آباد اقامه شد

 


namazjome-(3)-1
namazjome-(2)-1