پروانه دار شدن طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد
پروانه دار شدن طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف‌آباد گفت: با پیگیری‌های بعمل آمده پروانه‌های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شهر نجف آباد، در قالب 15 جلد (بلوک) برای ۸.۱ هکتار از اراضی اخذ شد.

پروانه دار شدن طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف‌آباد گفت: با پیگیری‌های بعمل آمده پروانه‌های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شهر نجف آباد، در قالب ۱۵ جلد (بلوک) برای ۸.۱ هکتار از اراضی اخذ شد.

مرتضی فولادی گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از تحمیل افزایش هزینه پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۱ به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، پیگیری‌های ویژه‌ای توسط معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان و اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف‌آباد انجام گرفت.

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

پروانه دار شدن طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد