خبرگزاری صدا و سیما: صفر علی کریمی با دریافت تسهیلات از بسیج اقدام به پرورش قزل آلا در چهار استخر به مساحت 800مترمربع کرده. آب استخر ها از چاه تامین شده و در ادامه ۵هکتار باغ این بازنشسته را به صورت قطره ای آبیاری میکند.

پرورش ماهی با آب چاه در نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: صفر علی کریمی با دریافت تسهیلات از بسیج اقدام به پرورش قزل آلا در چهار استخر به مساحت ۸۰۰مترمربع کرده. آب استخر ها از چاه تامین شده و در ادامه ۵هکتار باغ این بازنشسته را به صورت قطره ای آبیاری میکند.

تابستان ها، ماهی گرمابی و زمستان ها نوع سردابی آن را پرورش می دهد. تاکنون ۱۰تن ماهی روانه بازار کرده.

 

استخر پرورش ماهی پرورش ماهی با آب چاه در نجف آباد+فیلم پرورش ماهی با آب چاه در نجف آباد+فیلم                     300x225

استخر پرورش ماهی

پرورش ماهی با آب چاه در نجف آباد+فیلم