سامانه تلفنی ۱۲۲ که به صورت استانی مدیریت می شود، آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی در خصوص استفاده آب شرب در مصارف غیر خانگی یا مصرف غیر منطقی برخی مشترکان در کنار حوادث مربوط به شبکه های توزیع و انتقال است.

پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید

 سامانه تلفنی ۱۲۲ که به صورت استانی مدیریت می شود، آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی در خصوص استفاده آب شرب در مصارف غیر خانگی یا مصرف غیر منطقی برخی مشترکان در کنار حوادث مربوط به شبکه های توزیع و انتقال است.

حسین مجیدی مدیر آبفای نجف آباد از ماشین های ظرفشویی به عنوان پدیده ای پر مصرف نام برد و اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر شهروندان ساکن در مناطق یک و دو نجف آباد بعضا تا ۵۰ لیتر در شبانه روز و حتی کمتر مصرف آب شرب دارند ولی در مناطق سه، چهار و پنج به دلیل جمعیت بیشتر و فرهنگ خاص ساکنین شاهد مصرف بسیار بالایی هستیم که این موضوع، متوسط مصرف شهر را به حدود ۱۵۰ لیتر رسانده است.

مدیر آبفای شهرستان در خصوص نحوه اندازه گیری میزان مصرف هم گفت: این کار بر اساس قبوض صادر شده صورت می گیرد و خود شهروندان نیز می توانند بر اساس متر مکعب مصرفی، بازه زمانی محاسبه قبض و تعداد اعضای خانواده به معیاری قابل مقایسه دست پیدا کنند.

مجیدی در خصوص راهکار تامین آب شرب آپارتمان های دوطبقه به بالا نیز اظهار داشت: این امکان وجود دارد که با استفاده از یک پمپ و مخزن ذخیره، آب مورد نیاز این منازل در طول شب که فشار شبکه در حد بالاتری است تامین شود ولی شهروندان باید توجه داشته باشند که پمپ بایستی بعد از مخزن قرار داده شود تا ضمن جلوگیری از ایراد خسارت به کنتور، فشار شبکه توزیع شهر نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.

وی اذعان داشت: نصب پمپ قبل از مخزن ذخیره آب از نظر قوانین یک تخلف محسوب شده و کارشناسان آبفا در صورت مشاهده چنین مواردی با آن برخورد خواهند کرد. نمونه ای از این سیستم در حال حاضر در محل آبفای نجف آباد برای اطلاع شهروندان قرار داده شده است.

نقشه توزیع آب در نجف آباد پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید open bypass pomp on off 300x267

نقشه توزیع آب در نجف آباد

نقشه توزیع آب در نجف آباد پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید loole keshi makhzan 1 300x289

نقشه توزیع آب در نجف آباد

پر مصرف های نجف آباد را به ۱۲۲ معرفی کنید