کانال تلگرامی شهر من: طی گشت و بازرسی عصرگاهی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان نجف آباد در روز شنبه ۲۳اسفند۹۹، یک نانوایی و یک قهوه فروشی پلمب شدند.

 پلمب قهوه فروشی و نانوایی متخلف در نجف آباد

کانال تلگرامی شهر من: طی گشت و بازرسی عصرگاهی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان نجف آباد در روز شنبه ۲۳اسفند۹۹، یک نانوایی و یک قهوه فروشی پلمب شدند.

استفاده نانوایی از جوش شیرین و رعایت نکردن موازین بهداشتی توسط قهوه فروشی، دلیل پلمب این واحدها اعلام شده است.

کارشناسان شبکه بهداشت به صورت روزانه بر عملکرد واحدهای مختلف به ویژه عرضه کنندگان مواد غذایی و نانوایی ها نظارت دارند.

نجف آباد نیوز: این نظارت ها و بازرسی ها، تا حدود بسیار زیادی موثر بوده و ثابت می کند اگر در موضوع توزیع اقلام ضروری نیز نظارتی وجود داشت، با این شرایط مواجه نبودیم.

پلمپ پلمب قهوه فروشی و نانوایی متخلف در نجف آباد پلمب قهوه فروشی و نانوایی متخلف در نجف آباد          300x201

پلمپ

 پلمب قهوه فروشی و نانوایی متخلف در نجف آباد