موج: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد ازپلمب خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد خبر داد.

پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد

موج: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد ازپلمب خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد خبر داد.

محمد محمدی گفت: خط آلاینده یک واحد صنعتی در منطقه ویلاشهر شهرستان نجف آباد که باعث ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی هوا شده بود با حکم قضاییپلمپ شد.

وی اضافه کرد: از فعالیت خط آلاینده واحد مذکور با توجه به شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، و عدم برطرف شدن آلایندگی پلمپ شد.

پلمپ

پلمپ

پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد