موج: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد ازپلمب خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد خبر داد.

پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد

موج: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد ازپلمب خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد خبر داد.

محمد محمدی گفت: خط آلاینده یک واحد صنعتی در منطقه ویلاشهر شهرستان نجف آباد که باعث ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی هوا شده بود با حکم قضاییپلمپ شد.

وی اضافه کرد: از فعالیت خط آلاینده واحد مذکور با توجه به شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، و عدم برطرف شدن آلایندگی پلمپ شد.

پلمپ پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد          300x201

پلمپ

پلمپ خط آلاینده یک واحد صنعتی در نجف آباد