ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد از پلمب سه واحد صنعتی ریخته گری  آلاینده به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی، آلوده کردن هوا و نداشتن مجوز  با حکم قضایی خبر داد. محمد محمدی گفت: این واحدها به رغم شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، برای برطرف شدن آلایندگی خود اقدام نکرده […]

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد از پلمب سه واحد صنعتی ریخته گری  آلاینده به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی، آلوده کردن هوا و نداشتن مجوز  با حکم قضایی خبر داد.

محمد محمدی گفت: این واحدها به رغم شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، برای برطرف شدن آلایندگی خود اقدام نکرده بودند.
نجف آباد نیوز: ادامه وضعیت رکود، فعالیت بسیاری از واحد های تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و به این مشکلات بایستی محدودیت های زیست محیطی را هم اضافه کرد. در نقطه مقابل نیز ساکنان مناطق اطراف این ریخته گری ها، از آلایندگی آن ها حسابی شاکی هستند. ویلاشهر از جمله نقاطی است که به میزان زیادی با این مشکل مواجه است.