پلمپ شیرینی فروشی و آرایشگری در نجف آباد
پلمپ شیرینی فروشی و آرایشگری در نجف آباد
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، از یک آرایشگاه زنانه حدود ۱۷۵ رنگ موی تقلبی که متصدی تاریخ مصرف آن ها را پاک کرده بود، کشف کردند و پرونده اش را تحویل مراجع قضایی دادند.

پلمپ شیرینی فروشی و آرایشگری در نجف آباد

کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، از یک آرایشگاه زنانه حدود ۱۷۵ رنگ موی تقلبی که متصدی تاریخ مصرف آن ها را پاک کرده بود، کشف کردند و پرونده اش را تحویل مراجع قضایی دادند.

پایگاه خبری شبکه بهداشت: این کارشناسان در بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز با کارگاه شیرینی پزی مواجه شدند که مقادیر زیادی خمیر شیرینی آغشته به رنگ های غیر مجاز صنعتی و بطری های رنگ داشت.

پرونده این متخلف نیز تحویل مراجع قضایی شده و مغازه او پلمپ شد.

نجف آباد نیوز: به نظر می رسد، رسانه ای شدن اسامی این مجموعه های متخلف، اثر بازدارندگی بسیار بیشتری داشته باشد.

پلمپ

پلمپ

پلمپ شیرینی فروشی و آرایشگری در نجف آباد