خبرگزاری صدا و سیما:مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در پی گزارش مردمی و بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شهرستان مشخص شد که افراد مشغول خشک کردن به و تولید چای به در شرایط کاملا غیربهداشتی و بدون هیچگونه مجوزی هستند. علیرضا غیور افزود: به های مصرفی که در این فرآیند […]

خبرگزاری صدا و سیما:مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در پی گزارش مردمی و بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شهرستان مشخص شد که افراد مشغول خشک کردن به و تولید چای به در شرایط کاملا غیربهداشتی و بدون هیچگونه مجوزی هستند.
علیرضا غیور افزود: به های مصرفی که در این فرآیند به چای به تبدیل می شدند درجه دو و غیرقابل عرضه در بازار بودند و در منطقه صنعتی غیرغذائی (دارای صنایع آلاینده) و بدون هیچگونه نظارت بهداشتی به محصول نهائی تبدیل می شدند.
وی گفت:در این کارگاه به های مصرفی بدون هیچگونه شستشو و پاکسازی، فقط دانه گیری می شدند و با وجود داشتن قطعات فاسد و کپک زده رنده می شدند و روی گونی نایلونی در فضای باز که در دسترس انواع جانوران و حشرات موذی بود، خشک می شدند.
کارگاه مهر و موم و مالک آن نیز به مراجع قضایی معرفی شد.