روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان: پیرو بازدید واحد مهندسی بهداشت محیط از یک کافی شاپ و مرکز توزیع مواد غذائی در تاریخ 99/5/5 مقادیر زیادی رنگ غیر مجاز و همچنین تعداد زیادی قلیان کشف و ضبط گردید.

پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر

روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان: پیرو بازدید واحد مهندسی بهداشت محیط از یک کافی شاپ و مرکز توزیع مواد غذائی در تاریخ ۹۹/۵/۵ مقادیر زیادی رنگ غیر مجاز و همچنین تعداد زیادی قلیان کشف و ضبط گردید.

با توجه به نوع تخلف واحد مذکور، کارشناسان اداره محترم اماکن نیروی انتظامی نیز حضور یافته و ضمن پلمپ محل مذکور، پرونده فرد خاطی به مراجع قانونی ارجاع گردید.

گفته شده این سفره خانه در شهر جوزدان فعالیت می کرده است.

پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 24 225x300

پلمپ سفره خانه در نجف آباد

پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر

 

پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 45 768x1024
پلمپ سفره خانه در نجف آباد
پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 43 768x1024
پلمپ سفره خانه در نجف آباد
پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 38 1024x768
پلمپ سفره خانه در نجف آباد
پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 32 768x1024
پلمپ سفره خانه در نجف آباد
پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 28 1024x576
پلمپ سفره خانه در نجف آباد
پلمپ سفره خانه در نجف آباد پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر پلمپ یک سفره خانه در نجف آباد+تصاویر photo 2020 07 27 15 27 24 768x1024
پلمپ سفره خانه در نجف آباد