پلمپ یک واحد تولید لبنیات در نجف آباد
پلمپ یک واحد تولید لبنیات در نجف آباد

سلامت نیوز: یک واحد تولید فرآورده های لبنی در نجف آباد اصفهان پلمپ شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان یک واحد تولید فرآورده های لبنی در نجف آباد اصفهان به علت عدم رعایت شرایط و ضوابط استاندارد و تولید فاقد کیفیت، پلمپ شدند. بر اساس این گزارش […]

سلامت نیوز: یک واحد تولید فرآورده های لبنی در نجف آباد اصفهان پلمپ شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان یک واحد تولید فرآورده های لبنی در نجف آباد اصفهان به علت عدم رعایت شرایط و ضوابط استاندارد و تولید فاقد کیفیت، پلمپ شدند.

بر اساس این گزارش واحد تولیدی متخلف مذکور بدون توجه به تذکرات قبلی دریافت شده از سوی این اداره کل، متاسفانه الزامات منطبق با استانداردهای ملی مربوطه و ضوابط اجرایی لازم را رعایت نکرده که با حضور کارشناسان و بازرسین اداره کل استاندارد از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری بعمل آمده و ضمن توقیف محصولات فاقد کیفیت، خطوط تولید آنها نیز پلمپ گردید.