صدا و سیما: فرماندار نجف آباد در نشست ستاد شهرستانی مقابله با کرونا گفت: با هدف کنترل شیوع کرونا در شهرستان، طی یک ماه گذشته بیش از 35 هزار مورد بازرسی صنفی انجام شده است.

پلمپ ۱۸ مغازه در نجف آباد

صدا و سیما: فرماندار نجف آباد در نشست ستاد شهرستانی مقابله با کرونا گفت: با هدف کنترل شیوع کرونا در شهرستان، طی یک ماه گذشته بیش از ۳۵ هزار مورد بازرسی صنفی انجام شده است.

مجتبی راعی با اشاره به فعالیت نزدیک به ۱۹ هزار واحد صنفی در شهرستان گفت: در بازرسی های صورت گرفته، به ۶۰۰ واحد صنفی اخطار کتبی در خصوص رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی داده شده و ۱۸ مغازه نیز پلمپ شده اند.

فرماندار نجف آباد

فرماندار نجف آباد

پلمپ ۱۸ مغازه در نجف آباد