پنجمین شاگرد اولی ورزش نجف آباد در استان با اختلاف زیاد نسبت به شهر اصفهان
پنجمین شاگرد اولی ورزش نجف آباد در استان با اختلاف زیاد نسبت به شهر اصفهان

بر طبق اعلام اداره ورزش و جوانان نجف آباد این شهر برای پنجمین بار طی سالهای اخیر با کسب ۱۵۰۴ امتیاز بالاتر از اصفهان ۱۲۷۸ امتیازی و کاشان هزار و ۲۳۷ امتیازی عنوان شهرستان برتر استان را از این لحاظ کسب کرد. این موفقیت در حالی است که سرانه فضای ورزشی نجف آباد به هیچ […]

بر طبق اعلام اداره ورزش و جوانان نجف آباد این شهر برای پنجمین بار طی سالهای اخیر با کسب ۱۵۰۴ امتیاز بالاتر از اصفهان ۱۲۷۸ امتیازی و کاشان هزار و ۲۳۷ امتیازی عنوان شهرستان برتر استان را از این لحاظ کسب کرد.

این موفقیت در حالی است که سرانه فضای ورزشی نجف آباد به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر شهرستان های استان و به ویژه اصفهان و کاشان نیست و همواره در آخرین پله های رده بندی سرانه فضای ورزشی استان قرار گرفته است.

به نظر می رسد با حمایت های جدی تر و عملیاتی تر مسئولان شهرستان، می توان به ادامه این روند موفقیت آمیز در سالهای آینده نیز امیدوار بود.