پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران
پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران
صدا و سیما:در این رویداد علمی دو روزه پژوهشگرانی از دانشگاه های مختلف کشور آخرین دستاوردهای خود در زمینه های شبکه، مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قدرت، معماری کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعی، مخابرات، مهندسی نرم افزار و الکترونیک را در دانشگاه آزاد نجف آباد بررسی و ارئه کردند.

پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران

صدا و سیما:در این رویداد علمی دو روزه پژوهشگرانی از دانشگاه های مختلف کشور آخرین دستاوردهای خود در زمینه های شبکه، مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قدرت، معماری کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعی، مخابرات، مهندسی نرم افزار و الکترونیک را در دانشگاه آزاد نجف آباد بررسی و ارئه کردند.

بیش از ۲۷۰مقاله به دبیر خانه این کنفرانس ارسال شد که ۹۰مقاله بصورت سخنرانی و ۴۷مقاله بصورت پوستر ارائه شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

پنجمین کنفرانس ملی برق و سیستم‌های هوشمند ایران