پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: در پنجم اسفند62 طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، در یک ماموریت نزدیک به دویست رزمنده نجف آبادی در یک منطقه محدود به شهادت رسیده و پیکرشان سال ها بعد طی تفحص به کشور برگردانده می شود.

پنجم اسفند؛ روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد+فیلم

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: در پنجم اسفند۶۲ طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، در یک ماموریت نزدیک به دویست رزمنده نجف آبادی در یک منطقه محدود به شهادت رسیده و پیکرشان سال ها بعد طی تفحص به کشور برگردانده می شود. به مناسبت شهادت این تعداد رزمنده، پنجم اسفند به عنوان روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد نامگذاری شده است.

شهرداری نجف آباد برای اولین بار، کلیپی با موضوع معرفی این حماسه تولید کرده است.

تابلوهای ایثار در نجف آباد پنجم اسفند؛ روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد+فیلم پنجم اسفند؛ روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد+فیلم                      15 183x300

تابلوهای ایثار در نجف آباد

پنجم اسفند؛ روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد+فیلم