پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت: برای اولین‌بار در نجف‌آباد و به عنوان یکی از معدود نقاط استان اصفهان و کشور، موضوع تنظیم سند پهنه‌بندی اراضی واقع در حریم شهر نجف‌آباد با همکاری دیگر دستگاه‌های متولی در دستورکار قرار گرفته است.

پهنه‌بندی اطراف نجف‌آباد برای اولین‌بار

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت: برای اولین‌بار در نجف‌آباد و به عنوان یکی از معدود نقاط استان اصفهان و کشور، موضوع تنظیم سند پهنه‌بندی اراضی واقع در حریم شهر نجف‌آباد با همکاری دیگر دستگاه‌های متولی در دستورکار قرار گرفته است.

محمد مغزی نجف‌آبادی گفت: در سطح کشور، تنها شهر اصفهان به همراه شهرهای نجف‌آباد، گلدشت و شاهین‌شهر به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و طی این‌کار کاربری‌های مختلف اراضی اطراف شهر مانند کشاورزی، صنعتی و مسکونی مشخص خواهد شد که با این اقدام، علاوه بر منظم شدن اختصاص اراضی به فعالیت‌های مختلف، از بروز برخی آشفتگی‌ها و فعالیت کاربری‌های مزاحم یکدیگر، در یک محدوده جلوگیری خواهد شد.

مغزی با اشاره به توقف جلسات تنظیم این سند به دلیل محدودیت‌های کرونایی و باز شدن دست شهرداری برای تعریف طرح‌های زیرساختی عام‌المنفعه در اطراف شهر بر پایه سند پهنه‌بندی گفت: شرکت مشاور، نزدیک به ۴۰درصد کار را جلو برده و در صورت مساعد شدن شرایط، طی چند جلسه امکان تنظیم نهایی این سند وجود خواهد داشت.

محمد مغزی شهردار نجف آباد پهنه‌بندی اطراف نجف‌آباد برای اولین‌بار پهنه‌بندی اطراف نجف‌آباد برای اولین‌بار                        300x200

محمد مغزی شهردار نجف آباد

پهنه‌بندی اطراف نجف‌آباد برای اولین‌بار