پویش کتابخوانی ۱۵ دقیقه ای کتابخانه زهرائیه نجف آباد+فیلم
پویش کتابخوانی ۱۵ دقیقه ای کتابخانه زهرائیه نجف آباد+فیلم
کتابخانه زهرائیه نجف آباد، یکی از قدیمی ترین و غنی ترین کتابخانه های استان اصفهان، در فراخوانی از تمامی شهروندان خواسته که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ساعت پنج عصر دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۴۰۰، برای پانزده دقیقه، کتاب بخوانند.

پویش کتابخوانی ۱۵ دقیقه ای کتابخانه زهرائیه نجف آباد+فیلم

کتابخانه زهرائیه نجف آباد، یکی از قدیمی ترین و غنی ترین کتابخانه های استان اصفهان، در فراخوانی از تمامی شهروندان خواسته که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ساعت پنج عصر دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۴۰۰، برای پانزده دقیقه، کتاب بخوانند.

این پویش را وحید پوراسماعیلی مدیر این مجموعه، اعلام کرده است.

کتابخانه زهراییه نجف آباد

کتابخانه زهراییه نجف آباد

پویش کتابخوانی ۱۵ دقیقه ای کتابخانه زهرائیه نجف آباد+فیلم