پیام امام جمعه نجف آباد برای روز دانش آموز+فیلم
پیام امام جمعه نجف آباد برای روز دانش آموز+فیلم
حجت الاسلام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد، در این مصاحبه صحبت هایی در مورد 13آبان، روز ملی مبارزه با استکبار و هفته دانش آموز دارد. این برنامه، به همت حوزه بسیج دانش آموزی امام جواد نجف آباد و مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد تهیه شده است.

پیام امام جمعه نجف آباد برای روز دانش آموز+فیلم

حجت الاسلام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد، در این مصاحبه صحبت هایی در مورد ۱۳آبان، روز ملی مبارزه با استکبار و هفته دانش آموز دارد. این برنامه، به همت حوزه بسیج دانش آموزی امام جواد نجف آباد و مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد تهیه شده است.

مصطفی حسناتی

مصطفی حسناتی

پیام امام جمعه نجف آباد برای روز دانش آموز+فیلم