والدین پاسدار شهید محسن حججی پیش از سفر به عتبات عالیات، در پیامی ویدئویی سال جدید را به مردم ایران تبریک گفتند.

پیام نوروزی والدین شهید حججی+فیلم

والدین پاسدار شهید محسن حججی پیش از سفر به عتبات عالیات، در پیامی ویدئویی سال جدید را به مردم ایران تبریک گفتند.

پدر شهید حججی پیام نوروزی والدین شهید حججی+فیلم پیام نوروزی والدین شهید حججی+فیلم                      9 300x200

پدر شهید حججی

پیام نوروزی والدین شهید حججی+فیلم