کارخانه کاشی اصفهان که پس از چند سال ناخوشی و مشکلات، با ورود سرمایه گذار جدید در حال بازگشت به روزهای درخشان خود است، اخیرا پیشرفته ترین دستگاه دیجیتال پرینت صنعت سرامیک موجود در کشور با قابلیت چاپ های منحصر به فرد سه بعدی را خریداری و نصب کرده است.

پیشرفته ترین دستگاه چاپ کاشی کشور در کاشی اصفهان+فیلم

کارخانه کاشی اصفهان که پس از چند سال ناخوشی و مشکلات، با ورود سرمایه گذار جدید در حال بازگشت به روزهای درخشان خود است، اخیرا پیشرفته ترین دستگاه دیجیتال پرینت صنعت سرامیک موجود در کشور با قابلیت چاپ های منحصر به فرد سه بعدی را خریداری و نصب کرده است.

تولید کاشی پیشرفته ترین دستگاه چاپ کاشی کشور در کاشی اصفهان+فیلم پیشرفته ترین دستگاه چاپ کاشی کشور در کاشی اصفهان+فیلم            3 225x300

کارخانه کاشی اصفهان