پیشرفت همه جانبه با باور «بسیج»
پیشرفت همه جانبه با باور «بسیج»

خبرگزاری بسیج: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان:اگر بسیج و بسیجیان را باورکنیم در همه کارهای خود به پیش خواهیم رفت. سرهنگ مهدی ساعی گفت: «پاسداری بازنشستگی ندارد و زمان نمی شناسد و پاسدار ۲۴ساعته باید در خدمت انقلاب باشد و حتماً این کار ما نیز باید اثربخشی لازم و تأثیر واقعی خود را داشته باشد.» […]

خبرگزاری بسیج: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان:اگر بسیج و بسیجیان را باورکنیم در همه کارهای خود به پیش خواهیم رفت.

سرهنگ مهدی ساعی گفت: «پاسداری بازنشستگی ندارد و زمان نمی شناسد و پاسدار ۲۴ساعته باید در خدمت انقلاب باشد و حتماً این کار ما نیز باید اثربخشی لازم و تأثیر واقعی خود را داشته باشد.»

وی ادامه داد: «با دنیازدگی و اشرافی گری نمی توان به حفظ انقلاب کمک کرد و تارخ پر است از کسانی که دنیازدگی و اشرافی گری آن ها را از حرکت در مسیر حفظ نظام اسلامی بازداشته است.»