صدا و سیما: طرح توسعه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، سال 94 با زیربنای ۱۱هزار متر مربع در چهار طبقه کلنگ زنی شده و تاکنون بیش از نود درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اتمام این طرح که با اختصاص بودجه های دولتی و کمک خیرین پیش رفته، به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

پیشرفت ۹۰درصدی طرح توسعه بیمارستان نجف آباد

صدا و سیما: طرح توسعه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، سال ۹۴ با زیربنای ۱۱هزار متر مربع در چهار طبقه کلنگ زنی شده و تاکنون بیش از نود درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اتمام این طرح که با اختصاص بودجه های دولتی و کمک خیرین پیش رفته، به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

بیمارستان شهید منتظری سال ۱۳۴۷ کار خود را با ۲۵ تخت شروع کرده و در حال حاضر با ۲۱۲ تخت فعال، ماهیانه به چهار هزار بیمار به صورت خدمات بستری و ده هزار نفر به شکل سرپایی ارائه خدمات می کند.

بیمارستان نجف آباد پیشرفت پیشرفت ۹۰درصدی طرح توسعه بیمارستان نجف آباد+ فیلم                          300x225

بیمارستان شهید محمد منتظری

نجف آباد نیوز