فارس: ابوالفضل ابوترابی گفت: با توجه به اهمیت شبکه ریلی در کشور و درآمدی که این بخش می‌تواند برای ما داشته باشد، پیشنهاد توسعه شبکه ریلی کشور را در بررسی لایحه بودجه سال 1400 در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

پیشنهاد توسعه شبکه ریلی از طریق تهاتر با نفت

فارس: ابوالفضل ابوترابی گفت: با توجه به اهمیت شبکه ریلی در کشور و درآمدی که این بخش می‌تواند برای ما داشته باشد، پیشنهاد توسعه شبکه ریلی کشور را در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس افزود: براساس این پیشنهاد، شرکت‌های توانمند می‌توانند یک میلیون بشکه نفت کشور را استخراج و به فروش برسانند و در مقابل،‌ اقدام به توسعه شبکه ریلی کشور کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این یک میلیون بشکه نفت علاوه بر یک‌ونیم میلیون بشکه نفتی است که جزو منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود و شرکت‌های مورد نظر این یک‌میلیون بشکه را خود با تکیه بر توانمندی‌هایشان باید استخراج کنند و به فروش برسانند.

ابوالفضل ابوترابی پیشنهاد توسعه شبکه ریلی از طریق تهاتر با نفت پیشنهاد توسعه شبکه ریلی از طریق تهاتر با نفت                  88 300x230

ابوالفضل ابوترابی

پیشنهاد توسعه شبکه ریلی از طریق تهاتر با نفت