مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: با توجه به ساخت شش مدرسه در شهرستان و چندین مجموعه دیگر توسط خیر عباسعلی ملک‌زاده، ساخت تندیس از این خیر و نام‌گذاری یکی از چهار‌راه به نام او، به شهرداری ارائه شده است.

پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: با توجه به ساخت شش مدرسه در شهرستان و چندین مجموعه دیگر توسط خیر عباسعلی ملک‌زاده، ساخت تندیس از این خیر و نام‌گذاری یکی از چهار‌راه به نام او، به شهرداری ارائه شده است.

سید‌رضا موسوی‌زاده با اعلام این مطلب گفت: ملک‌زاده که نهمین دهه از عمر پربرکتش را پشت سر می‌گذارد، هر بار برای سرکشی به پروژه‌ها، به تنهایی از تهران با اتوبوس به نجف‌آباد آمده و خیلی جدی و دقیق روی کیفیت اجرای پروژه‌ها نظارت می‌کند.

موسوی‌زاده با اشاره به عقد قرارداد ششمین مدرسه این خیر با نوسازی مدارس استان، گفت: در کنار این شش مدرسه که بیشترشان هنرستان بوده یا ویژه دانش‌آموزان استثنایی در نقاط مختلف ساخته شده، این خیر سرشناس در استان و حتی کشور، یک پایگاه بهداشتی و درمانی و مرکز جامع غربالگری سرطان را هم ساخته و در تجهیز بیمارستان شهید محمد منتظری نیز کمک‌های قابل توجهی ارائه کرده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان، ساخت یک مدرسه دوازده کلاسه با قیمت‌های الآن را نیازمند صرف حداقل ۷میلیارد تومان اعتبار دانست و اضافه داشت: از نکات جالب راجع به این خیر مدرسه‌ساز، می‌توان به تاکید ویژه او به ساخت هنرستان و مدارس ویژه دانش‌آموزان استثنایی اشاره کرد. او اعتقاد دارد دانش‌آموزان در کنار تحصیل باید مهارتی را آموزش ببینند تا بتوانند در آینده به خوبی جذب بازار کار و تولید شوند.

موسوی‌زاده در خصوص توجه ویژه این خیر به دانش‌آموزان استثنایی نیز اظهار داشت: ملک‌زاده اعتقاد دارد که باید شرایطی فراهم آورد که دانش‌آموزان استثنایی با طی آموزش‌های کاربردی، مشکلات کمتری برای ورود به بازار کار در آینده داشته باشند.

عباسعلی ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر    6 258x300

عباسعلی ملک زاده

پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی

عباسعلی ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر    6 881x1024
عباسعلی ملک زاده
عباسعلی ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر         576x1024
عباسعلی ملک زاده
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر                    3 1024x682
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر                    2 1024x682
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر                    1 1024x682
کلنگ زنی هنرستان ملک زاده
عباسعلی ملک زاده پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی پیشنهاد ساخت تندیس برای خیر نجف‌آبادی+تصاویر        2
عباسعلی ملک زاده