چاه‌هایی با سود اختصاصی و ضرر عمومی
چاه‌هایی با سود اختصاصی و ضرر عمومی

با ادامه خشک‌سالی، چاه‌های آب باقی مانده از دوران رونق حمام‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته و آب آن‌ها به صورت تانکری به فروش می‌سد. البته سود این سودا تنها به جیب مالکین چاه‌ها رفته و شهر به دلیل کشیده شدن شیره جانش از داخل سفره‌های آب زیر زمینی و جولان کامیون‌های سنگین در کوچه […]

با ادامه خشک‌سالی، چاه‌های آب باقی مانده از دوران رونق حمام‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته و آب آن‌ها به صورت تانکری به فروش می‌سد.

البته سود این سودا تنها به جیب مالکین چاه‌ها رفته و شهر به دلیل کشیده شدن شیره جانش از داخل سفره‌های آب زیر زمینی و جولان کامیون‌های سنگین در کوچه و پس کوچه‌ها، متحمل خسارت‌های بعضاً غیر قابل جبرانی می‌شود.

کامیون‌های مجهز به تانکر‌های آب چند هزار لیتری با تردد در معابر فرعی و اصلی شهر، علاوه بر تشدید معضل ترافیک، زمینه ساز تخریب بسیاری از زیرساخت‌های شهری که از محل عوارض پرداختی عموم مردم ایجاد شده، می‌شوند.

این غول‌های آهنی برای کمک به خالی شدن هر چه بیشتر ذخایر سفره‌های زیرزمینی شهر هیچ گونه عوارض و خسارتی را پرداخت نمی‌کنند.