عکس حضرت امام، نجف‌آباد خواهان زیاد داشت ولی گیر نمی‌آمد. به حسینعلی رستگاری که پیشنهادش را دادم، نشانی یکی از همکارانش در کوچۀ تلفنخانۀ اصفهان را داد تا برایمان یک کلیشه از عکس حضرت‌امام درست کند.

چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر

عکس حضرت امام، نجف‌آباد خواهان زیاد داشت ولی گیر نمی‌آمد. به حسینعلی رستگاری که پیشنهادش را دادم، نشانی یکی از همکارانش در کوچۀ تلفنخانۀ اصفهان را داد تا برایمان یک کلیشه از عکس حضرت‌امام درست کند.

«مظاهری» از بچه‌های اصفهان، با صاحب چاپخانه هماهنگ کرد که این‌کار را برایمان انجام دهد ولی بندۀ خدا از ترس ساواک به این راحتی زیرِ بار نمی‌رفت و می‌گفت ساواک کارگاهش را زیر نظر دارد.

بالاخره بعد از کلی اصرار و پیگیری قبول کرد و بعد از ده روز خبر داد که کلیشه را داخل سطل زباله‌ای در بیرونِ کارگاهش جاساز کرده. با یک موتور یاماها۱۲۵ که به سه‌هزار تومان خریده بودم، رفتم اصفهان و کلیشه را رساندم به چاپخانۀ رستگاری.

سری اول هزارتا چاپ از عکس امام زدیم و بین مغازه‌دارها توزیع کردیم. بیشتر کسبه تصاویر را بدون ترس چسباندند پشت شیشه‌ها. پاسبان‌های شهربانی هم مثل جمشیدیان، کاظمی و طاهری در شهر چرخ می‌زدند و هر جا تصویر امام را روی مغازه‌ای می‌دیدند، بعد از کلی فحاشی و تهدید، تصویر را می‌کندند.

رستگاری چند‌بار دیگر از همان کلیشه چاپ زد و جاهای مختلف پخش کردیم. در شهرها و حتی استان‌های اطراف، تصویر حضرت‌امام خواهان زیادی داشت و با واسطۀ افراد مطمئن، عکس‌ها را برایشان می‌فرستادم. یک‌بار حدود پنج‌هزار نسخه‌ از تصویر امام را با پست فرستادیم برای محمود حجتی (وزیر سابق جهاد) که آن موقع کارمند ادارۀ راه بندرعباس بود.

کار چاپ با رعایت مسائل امنیتی و عمدتاً شبانه انجام می‌شد. جلوی شیشه‌های چاپخانه که از بیرون روی آن دید وجود داشت را می‌پوشاند تا کمتر جلب توجه کند. البته مامورهای شهربانی و ساواک به رستگاری شک کرده بودند ولی چندین‌باری که ریختند داخل چاپخانه‌اش، مدرکی گیرشان نیامد.

حیدر علی قوقه ای چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر hajhaidar 211x300

حیدر علی قوقه ای

راوی: «حیدرعلی قوقه ای» از مبارزان انقلابی نجف آباد که کتاب خاطراتش توسط انتشارات مهر زهرا در دست تدوین قرار گرفته است.

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476569 299 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476568 990 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476567 691 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476566 467 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476565 904 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر 4476564 646 300x169

چاپخانه حسینعلی رستگاری در نجف آباد

چاپ مخفیانه تصویر امام در نجف آباد+فیلم و تصاویر