وجود نیازی به نام خوش تیپی را هیچ کس نمی تواند منکر شود ولی در این میان به دلایل مختلف این نیاز تنها با بد پوششی و استفاده از لباس هایی نامناسب در بین جامعه به ویژه زنان ما رواج پیدا کرده است. واقعا چرا زنان ما تمایلی به استفاده از لباس های متنوع،زیبا و […]

وجود نیازی به نام خوش تیپی را هیچ کس نمی تواند منکر شود ولی در این میان به دلایل مختلف این نیاز تنها با بد پوششی و استفاده از لباس هایی نامناسب در بین جامعه به ویژه زنان ما رواج پیدا کرده است.

واقعا چرا زنان ما تمایلی به استفاده از لباس های متنوع،زیبا و در عین حال پوشیده و با وقار همانند آنچه در مورد شیعیان لبنان و یا عراق اتفاق افتاده نیستند و برای خوش پوش شدن تنها گزینه بد پوششی را پیش چشمان خود دارند؟

آیا این امر ریشه در کم کاری دستگاه های دولتی مسئول دارد و یا خود ما آنقدر رشد فرهنگی نداشته ایم که بتوانیم پوشیدن چنین مدل هایی از حجاب را در گوشه و کنار شهر تحمل کنیم؟باور کنیم درصد بالایی از افرادی که ما ظاهرا آنها را بد حجاب و…. می دانیم تنها برای بهتر جلوه کردن و خوش تیپی تن به چنین لباسهای نامناسبی می دهند و اگر زمینه استفاده از حجاب های کامل و زیبا برای آنها فراهم شود،دیگر شاهد بروز برخی ناهنجاری های اینچنینی نخواهیم بود.

به هر حال اگر ما به اسلامیت و یا ایرانیت خود افتخار کنیم در هر دو حالت نمی توانیم استفاده از چنین لباس هایی را انتخاب کنیم زیرا در ایران باستان نیز زنان پوشش هایی کامل،موقرانه و همراه با حیا و عفت داشته اند و مطمئنا وضعیت امروز برخی افراد در جامعه ما نه با ایرانیت ما سازگار است و نه با مسلمان بودن ما

به نظر می رسد ارائه طرح های مبتکرانه و جدید از پوشش های ناب اسلامی برای بانوان و یک فرهنگ سازی مناسب در این خصوص بتواند بخش زیادی از معضلات موجود در این بخش را مرتفع کند.