دکتر حسن عباسی در این کلیپ به چرایی عدم ورود مستقیم رهبری در جزئیات مشکلات کشور و نقش سوء مدیریت ها در جهت گیری انتقادها به سمت رهبری می پردازد.

چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟

دکتر حسن عباسی در این کلیپ به چرایی عدم ورود مستقیم رهبری در جزئیات مشکلات کشور و نقش سوء مدیریت ها در جهت گیری انتقادها به سمت رهبری می پردازد.

دیدار مردم نجف‌آباد با مقام معظم رهبری چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟ چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟ 13941205 1132403 300x200

دیدار مردم نجف‌آباد با مقام معظم رهبری

چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟