مدیر عامل ذوب آهن وقتی از راهکارهایش برای تامین آب این شرکت گفته، به تلاش برای خرید پساب فاضلاب از نجف آباد و فولادشهر نیز اشاره می کند.

چشم ذوب آهن به پساب نجف آباد

مدیر عامل ذوب آهن وقتی از راهکارهایش برای تامین آب این شرکت گفته، به تلاش برای خرید پساب فاضلاب از نجف آباد و فولادشهر نیز اشاره می کند.

اخبار فلزات: منصور یزدی زاده در مجمع سالیانه شرکت گفت: تسویه و بازیافت فاضلاب صنعتی از کارخانه و استفاده از پساب شهرهای مجاور از جمله نجف آباد و فولاد شهر جزء مهمترین برنامه های سال جاری شرکت است.

وی اضافه کرد: بحران کمبود آب، شرکت را به مرز تعطیلی کشاند ولی با همکاری استانداری دوره بحران را پشت سر گذاشته ایم. ۲۸درصد مصرف آب را کاهش داده ایم و انتظار می رود امسال مصرف آب به حدود ۷لیتر به ازای هر کیلو برسد.

پیش از این صحبت هایی در خصوص علاقه مندی ذوب آهن برای تکمیل فازهای بعدی تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد و استفاده از پساب آن مطرح شده بود و برخی هشدار داده بودند که انتقال پساب به نقطه ای غیر از نجف آباد، زمینه ساز نشست زمین را فراهم خواهد کرد.

مدیر عامل ذوب آهن

منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن

چشم ذوب آهن به پساب نجف آباد