با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان، چند طرح تعاونی در نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

چند افتتاح تعاونی در نجف آباد

با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان، چند طرح تعاونی در نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

شرکت تعاونی نهال پروران نجف آباد با خزانه یک و نیم هکتاری در روستای فیلور، فروشگاه شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران نجف آباد ویژه  آزمایش، فروش عسل و کلیه نهاده های زنبور عسل و شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخم گذار شهرستان از جمله این طرح ها هستند.

افتتاح چند افتتاح تعاونی در نجف آباد چند افتتاح تعاونی در نجف آباد              300x201

افتتاح

چند افتتاح تعاونی در نجف آباد