«چند شغله نبودنم» را می دانند ولی نمی نویسند
«چند شغله نبودنم» را می دانند ولی نمی نویسند

منتظری با اشاره به حضور شهرداران چندین شهر استان در قطار منطقه ای اصفهان بیان داشت: «متاسفانه می دانند که حضور شخص بنده در این مجموعه به عنوان بازرس، مصداق چند شغله بودن نیست ولی از انعکاس آن خودداری می کنند؛ این مسئولیت تاکنون ریالی برای من نداشته و تنها افتخار چنین جایگاهی برای یکی […]

منتظری با اشاره به حضور شهرداران چندین شهر استان در قطار منطقه ای اصفهان بیان داشت: «متاسفانه می دانند که حضور شخص بنده در این مجموعه به عنوان بازرس، مصداق چند شغله بودن نیست ولی از انعکاس آن خودداری می کنند؛ این مسئولیت تاکنون ریالی برای من نداشته و تنها افتخار چنین جایگاهی برای یکی از فرزندان شهر باقی مانده است.»

وی حدود ۵۵درصد سهام آب و فاضلاب استان را متعلق به شهرداری ها دانست و خاطر نشان کرد: «به خاطر جایگاه خاص نجف آباد و لطف مدیران استانی، مسئولیت نظارت در این مجموعه هم به بنده واگذار شده که طی جلسات مربوط به آن که سالی دو تا سه بار در تهران برگزار می شود، وظیفه رصد چگونگی هزینه کرد اعتبارات موجود در این بخش را دارم.»

شهردار بیان داشت: «خوشبختانه مردم بیش از همه قدردان تلاش های صورت گرفته هستند، حتی بسیاری از کارها که انتظار دیده شدن آن را نداریم، توسط مردم مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته و بازخورد آن در جلسات ملاقات مردمی و دیگر دیدارها به خوبی خود را نشان می دهد.»