خبرگزاری صدا و سیما: چهارمین کنفرانس ملی برق روز های هشتم و نهم اسفند96 با ارائه 227 مقاله در محورهایی مانندمهندسی پزشکی، مخابرات، قدرت، الکترونیک و کنترل به میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد. 102مقاله این کنفرانس به صورت سخنرانی و 45 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه شد.

چهارمین کنفرانس ملی برق در نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: چهارمین کنفرانس ملی برق روز های هشتم و نهم اسفند۹۶ با ارائه ۲۲۷ مقاله در محورهایی مانندمهندسی پزشکی، مخابرات، قدرت، الکترونیک و کنترل به میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد. ۱۰۲مقاله این کنفرانس به صورت سخنرانی و ۴۵ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

چهارمین کنفرانس ملی برق در نجف آباد+فیلم