صدا و سیما: مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: شنبه هفدهم خرداد 99 بر اثر انفجار سیلندر گاز در نهضت آباد نجف آباد دو مرد و زن ۶۵ ساله، یک مرد ۳۷ و کودک دو ساله مصدوم شدند.

چهار مصدوم انفجار سیلندر گاز در نجف آباد

صدا و سیما: مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: شنبه هفدهم خرداد ۹۹ بر اثر انفجار سیلندر گاز در نهضت آباد نجف آباد دو مرد و زن ۶۵ ساله، یک مرد ۳۷ و کودک دو ساله مصدوم شدند.
غفور راستین افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان منتظری نجف آباد اعزام شدند و کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت این حادثه هستند.

(تصویر، تزیینی است)

آتش سوزی در منزل مسکونی چهار مصدوم انفجار سیلندر گاز در نجف آباد چهار مصدوم انفجار سیلندر گاز در نجف آباد                      2 300x225

آتش سوزی در منزل مسکونی

چهار مصدوم انفجار سیلندر گاز در نجف آباد