کارآفرینی جوان بسیجی نجف آباد با سرمایه کم+فیلم
کارآفرینی جوان بسیجی نجف آباد با سرمایه کم+فیلم
برنامه شجره طیبه شبکه اصفهان: جواد عرب جوان بسیجی نجف آبادی، به همراه تعدادی از دوستانش، با سرمایه کم و در قالب پرورش قرقاول، برای بسیاری از شهروندان و ساکنان یکی از روستاهای شهرستان، ایجاد اشتغال کرده اند.

کارآفرینی جوان بسیجی نجف آباد با سرمایه کم+فیلم

برنامه شجره طیبه شبکه اصفهان: جواد عرب جوان بسیجی نجف آبادی، به همراه تعدادی از دوستانش، با سرمایه کم و در قالب پرورش قرقاول، برای بسیاری از شهروندان و ساکنان یکی از روستاهای شهرستان، ایجاد اشتغال کرده اند.

عرب معتقد است: این کار صددرصد سود دارد. اگر پرورش هر قرقاول بالغ حدود ۱۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، بازار فروش آن به قیمت ۲۲۰ هزار تومان وجود دارد. قیمت جهانی این پرنده نیز حدود ۲۲ دلار است. عرب، با اشاره به فراهم بودن شرایط برگزاری کارگاه های آموزشی در محل این تولیدی و کامل بودن زنجیره تولید، از ارزآوری این کار و امکان جذب گردشگر به روستا سخن گفته و اضافه می کند: حدود ۴۷ خانه روستایی با پنجاه تا سیصد پرنده مشغول همکاری با ما هستند و سالیانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند.

پرورش قرقاول

پرورش قرقاول

 

کارآفرینی جوان بسیجی نجف آباد با سرمایه کم+فیلم