کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشوربر مزار شهید حججی واقع درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد حضور یافتند

کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت ستادهای اقامه نماز کشور

کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه سال جاری با همراهی مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان اصفهان، بر مزار شهید حججی واقع درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد حضور یافتند.
کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه سال جاری با همراهی مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان اصفهان، بر مزار شهید حججی واقع درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان، کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور با حضور برمزار آن شهید والامقام درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد با قرائت فاتحه علو درجات را برای آن شهید عزیز از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.
در ادامه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد گزارشی از تعداد شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان ارائه نمود. کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور همچنین از اولین جشنواره عسل، بادام و زعفران شهرستان نجف آباد واقع درمجموعه تاریخی هفت برج خارون بازدید نمودند. یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه سال جاری با همراهی مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان اصفهان، بر مزار شهید حججی واقع درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان، کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور با حضور برمزار آن شهید والامقام درگلزار شهدای شهرستان نجف آباد با قرائت فاتحه علو درجات را برای آن شهید عزیز از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.
در ادامه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد گزارشی از تعداد شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان ارائه نمود. کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت و ارزیابی و یاوران نمازستادهای اقامه نماز کشور همچنین از اولین جشنواره عسل، بادام و زعفران شهرستان نجف آباد واقع درمجموعه تاریخی هفت برج خارون بازدید نمودند.

نماز عید فطر کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت ستادهای اقامه نماز کشور کارشناسان فرهنگی، آموزشی و نظارت ستادهای اقامه نماز کشور            98           8 300x200

نماز عید فطر